Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
Dr hab. n. med. Katarzyna Neubauer

Członkowie

Prof. dr hab.inż. Monika Bronkowska
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska
Prof. dr hab. Małgorzata Krzystek- Korpacka
Prof. dr hab. Andrzej Rokita
Prof. dr hab. Andrzej Szuba
Dr hab. Alicja Głębocka, prof. PWSZ
Dr hab. Wioleta Umławska
Dr n.med. Radosław Kempiński
Dr n. o zdr. Roman Palacz
Dr Iwona Bednarz- Misa
Dr Marcin Błaszczyk
Dr Ireneusz Cichy
Dr Katarzyna Pawłowska- Seredyńska
Dr inż. Ewa Malczyk
Mgr inż. Aneta Goluch
Mgr Karolina Griesmann
Mgr Olga Kijora- Jaroszewska