Program

Otwarcie Konferencji
godz. 8.30 – 8.40

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
Dr hab. n. med. Katarzyna Neubauer

SESJA I
godz.  8.40-10.10  

Moderator: Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe a żywienie
Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka, Katedra i Klinika Gastroenterologii UM we Wrocławiu

Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów – czy mamy na nie jeszcze wpływ?
Dr Ireneusz Cichy, Zakład Zespołowych Gier Sportowych AWF we Wrocławiu
Prof. dr hab. Andrzej Rokita, Katedra Zespołowych Gier Sportowych AWF we Wrocławiu

Żywieniowe uwarunkowania przebiegu wzrastania i dojrzewania płciowego dzieci i młodzieży
Dr hab. Wioleta Umławska, prof. UWr, Zakład Biologii Człowieka UWr we Wrocławiu
Dr Katarzyna Pawłowska-Seredyńska, Zakład Biologii Człowieka UWr we Wrocławiu

Rola przeszczepienia mikrobioty jelitowej w leczeniu zakażania Clostridioides difficile w świetle nowych wytycznych
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Praca konkursowa

przerwa kawowa
godz. 10.10 – 10.40  

SESJA II
godz. 10.40 – 14.00  

Moderator: Dr hab. n. med. Katarzyna Neubauer

Fizjologia tkanki tłuszczowej
Prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katedra Biochemii i Immunochemii  UM we Wrocławiu
Dr Iwona Bednarz – Misa, prof. UM,  Katedra Biochemii i Immunochemii UM we Wrocławiu

Obrzęki lipidowe
Prof. dr hab. Andrzej Szuba, Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UM we Wrocławiu

Styl życia w MAFLD. Podstawowy sposób leczenia
Dr hab. Katarzyna Neubauer, prof. UM, Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii UM we Wrocławiu

Czy spożywanie nabiału ma wpływ na przebieg nieswoistych zapaleń jelit?
Dr n. med. Radosław Kempiński Katedra i Klinika Gastroenterologii UM we Wrocławiu

Immunomodulujące właściwości witaminy D3 – wpływ na zdrowie
Prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska, Instytut Nauk o Zdrowiu – Collegium Salutis Humanae, Uniwersytet Opolski

Praca konkursowa

przerwa lunchowa
godz. 14.00 – 15.00  

SESJA III
godz. 15.00 – 17.00  

Moderator: Dr n. med. Radosław Kempiński

Wpływ żywienia na jakość życia w nieswoistych zapaleniach jelit
Mgr Olga Kijora-Jaroszewska, Zakład Dietetyki, Katedra i Klinika Gastroenterologii UM we Wrocławiu

Psychologiczne uwarunkowania mitów o otyłości
Dr hab. Alicja Głębocka, prof. PWSZ w Nysie, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ w Nysie

Znaczenie aktywności fizycznej w procesie starzenia
Dr n. med. i n. o zdr. Roman Palacz, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ w Nysie

Nutrigenetyka w pracy dietetyka
mgr Karolina Griesmann, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Dr Marcin Błaszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Prozdrowotne znaczenie olejów zimno-tłuszczowych
mgr inż. Aneta Gołuch, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Praca konkursowa

Zakończenie Konferencji
godz. 17.00