Punkty edukacyjne

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 10 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.